Uvoľnený talk na rôzne témy kde sa stretávajú rôznorodé pohľady na svet.

Moderuje – Samantha, Peťo a Jakub

IG:

Peťo:https://www.instagram.com/ps.reflection/
Kubo:https://www.instagram.com/kubco__/
Samantha:https://www.instagram.com/samanthacerbak/

—————————————­—————————————-­—————
Sleduj našu dalšiu tvorbu:
Reflection – Fashion:https://www.psreflection.com/
Jakub Zvedela Photography:https://jakubzvedelaphotography.mypixieset.com/

Web podcastu, kontaktný email

Kategórie:

Tento podcast vychádza od 27. 3. 2023 info