Medzikultúrny kouč „zachraňuje“ častokrát veľké medzinárodné projekty, keď si zástupcovia firiem z rôznych krajín vysvetľujú kultúrne zvyklosti ako neslušnosť alebo neúctu. Eva Gáboríková školila aj Slovákov na našich ministerstvách a teraz porozpráva aj o tom, čo nás môže prekvapiť, keď stretávame ľudí prichádzajúcich z Ukrajiny. Jej hlavná rada znie: Neočakávajme, že poznajú naše zvyklosti.