Aký by bol svet bez hmyzu? Čo všetko nám hmyz zabezpečuje? Ako sa mu odvďačujeme za jeho služby? Odpovede na tieto otázky sme hľadali spolu s profesorom Pavlom Prokopom z Prírodovedeckej fakulty UK a Ústavu zoológie SAV.