So zástupcom šéfredaktora Marekom Chorvatovičom a šéfom reportérov Jurajom Koníkom sa rozprávala Monika Tódová.