Draho a martinzmartina spúšťajú unikátny projekt CARIN.sk a jednou z jeho súčastí je aj tento podcast.

@DrahomirPiok & @martinzmartinaTV #carin

Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/carinsk/message