Kázne Cirkvi Bratskej v Nitre

Web podcastu, kontaktný email

Kategórie:

Tento podcast vychádza od 16. 7. 2022 info

Epizódy

episode thumbnail

Všetko musí na svetlo

Kázen je pokračovanie v našej sérii Záchrana pre každého. Kázal Alexander Bychkov z Evanjelia podľa Lukáša 12:1-12.

Kázen je pokračovanie v našej sérii Záchrana pre každého. Kázal Alexander Bychkov z Evanjelia podľa Lukáša 12:1-12.

episode thumbnail

Modlitba | Čo môžeme urobiť my?

Bohuš Vasil tentokrát káže na tému Modlitba, kázňou nás vedie cez Evanjelium podľa Lukáša 11 : 1 – 13. Rozoberá…

Bohuš Vasil tentokrát káže na tému Modlitba, kázňou nás vedie cez Evanjelium podľa Lukáša 11 : 1 – 13. Rozoberá…

episode thumbnail

Jediná cesta | Kristus stačí!

V tejto kázni David Spodniak vykladá bibický text z Evanielia podľa Ľukáša 10:13 – 42. Kázeň je rozdelená do štyroch…

V tejto kázni David Spodniak vykladá bibický text z Evanielia podľa Ľukáša 10:13 – 42. Kázeň je rozdelená do štyroch…

episode thumbnail

Misia Boha & naša misia

Na tému Misia Boha & naša misia kázal Alexander Bychkov z Evanjelia podľa Lukáša 9:51 – 10:12. Kázeň sa dá…

Na tému Misia Boha & naša misia kázal Alexander Bychkov z Evanjelia podľa Lukáša 9:51 – 10:12. Kázeň sa dá…

episode thumbnail

Ježiš je Boží Mesiáš | Za koho ma pokladáte?

V tejto kázni Bohuš Vasil odpovedá na otázku "Kto je Ježiš?" pomocou textu z Evanjelia podľa Lukáša 9 : 1…

V tejto kázni Bohuš Vasil odpovedá na otázku "Kto je Ježiš?" pomocou textu z Evanjelia podľa Lukáša 9 : 1…