Kázne Cirkvi Bratskej v Nitre

Web podcastu, kontaktný email

Kategórie:

Tento podcast vychádza od 16. 7. 2022 info

Epizódy

episode thumbnail

Kto skutočne vládne?

Počúvate kázeň zo série Daniel: Stret kráľovstiev od Bohuša Vasiľ. Text: Daniel 7.

Počúvate kázeň zo série Daniel: Stret kráľovstiev od Bohuša Vasiľ. Text: Daniel 7.

episode thumbnail

Opozícia a Boh, ktorý zachraňuje

Počúvate kázeň zo série Daniel: Stret kráľovstiev. Tentokrát sme v kapitole 6 a káže Pavol Čech.

Počúvate kázeň zo série Daniel: Stret kráľovstiev. Tentokrát sme v kapitole 6 a káže Pavol Čech.

episode thumbnail

Pýcha a pád

Vypočujte si ďalšiu kázeň z našej série Daniel: Stret kráľovstiev od Bohuša Vasiľa. Biblický text: Daniel 4

Vypočujte si ďalšiu kázeň z našej série Daniel: Stret kráľovstiev od Bohuša Vasiľa. Biblický text: Daniel 4

episode thumbnail

Farizej a mýtnik

Štefan Evin káže na text Lukáš 18:9-14. Nachvíľu sme prerušili sériu z knihy Daniel a venujeme sa podobenstvu o farizejovi…

Štefan Evin káže na text Lukáš 18:9-14. Nachvíľu sme prerušili sériu z knihy Daniel a venujeme sa podobenstvu o farizejovi…

episode thumbnail

Boh, ktorý zasahuje

Počúvate 3. kázeň zo série Daniel: stret kráľovstiev. Na biblický text Daniel 3 káže Bohuš Vasiľ.

Počúvate 3. kázeň zo série Daniel: stret kráľovstiev. Na biblický text Daniel 3 káže Bohuš Vasiľ.

episode thumbnail

Boh, ktorý odkrýva tajomstvá budúcnosti

Vypočujte si druhú kázeň zo série Daniel: Stret kráľovstiev. Káže Dávid Spodniak.

Vypočujte si druhú kázeň zo série Daniel: Stret kráľovstiev. Káže Dávid Spodniak.

episode thumbnail

Vitajte v Babylone

Vypočujte si prvú kázeň z novej série Daniel: Stret kráľovstiev. Káže Bohuš Vasiľ na biblický text Daniel 1.

Vypočujte si prvú kázeň z novej série Daniel: Stret kráľovstiev. Káže Bohuš Vasiľ na biblický text Daniel 1.

episode thumbnail

Neuveď nás do pokušenia

„Nueveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého“ (Matúš 6:13), tak znie šiesta prosba z modlitby Otče náš, ktorej sme…

„Nueveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého“ (Matúš 6:13), tak znie šiesta prosba z modlitby Otče náš, ktorej sme…

episode thumbnail

Jednota v cirkvi

Todd Patterson káže na 1. list Korinťanom 1:1-17.

Todd Patterson káže na 1. list Korinťanom 1:1-17.

episode thumbnail

Evanjelium & komunita

Vypočujte si záznam témy z druhého dňa našej letnej víkendovky. Bohuš Vasiľ rozoberá text Galaťanom 6.

Vypočujte si záznam témy z druhého dňa našej letnej víkendovky. Bohuš Vasiľ rozoberá text Galaťanom 6.