Desiatky rokov na našom území žila aristokratická rodina Zamoyski, ktorá Slovensko navždy prepojila s významnými rodmi európskych dejín. Pred sto rokmi sa vo Vyšných Ružbachoch, v blízkosti Starej Ľubovni, konala kráľovská svadba, na ktorú sa úplne zabudlo. Pripomeňme si ju v dnešnom podcaste!

✎ Dejepis Inak merch

⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://merch.sk/dejepis-inak⁠⁠⁠⁠⁠⁠

⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.pantarhei.sk/autori/sandra-svitekova-dejepis-inak⁠⁠⁠⁠⁠⁠

✎ Tvorbu Dejepisu Inak môžeš podporiť tu:

Členstvá:

YouTube: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠@dejepisinak⁠⁠⁠⁠⁠⁠  

Patreon: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.patreon.com/dejepisinak⁠⁠⁠⁠⁠⁠

BuyMeACoffe: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.buymeacoffee.com/dejepisinaK⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Paypal: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.paypal.com/donate/?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=RNB9XGJRX9JSE&source=url&ssrt=1683627082434⁠⁠⁠⁠⁠⁠

✎ Sociálne siete:

Facebook: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.facebook.com/dejepisinak/⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Instagram: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.instagram.com/dejepisinak/⁠⁠⁠⁠⁠⁠

TikTok: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.tiktok.com/@dejepisinak⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Twitter: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://twitter.com/dejepis_inak⁠⁠⁠⁠⁠⁠

✎ Hudba vo videu: epidemicsound.com

✎ Zdroje: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠http://bit.ly/3vruLl⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Podcastová verzia Dejepisu Inak vychádza v spolupráci s portálom ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠skpodcasty⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠.

Sledujte skpodcasty.sk na ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Instagrame⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ alebo ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠LinkedIne⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠.