Hostkou tohto podcastu je Mgr. Renáta Kočišová, psychologička, s ktorou sme bližšie pozreli na tému párovej terapie 👫🙏
Venovali sme aj otázkam ako napríklad kedy je párová terapia vhodná, ale aj ako napríklad postupovať, keď ju druhý partner absolvovať nechce 😊