28f – Agilné učenie

28f – Agilné učenie

Tento podcast vychádza z článku z portálu Harvard Business Review z 23. novembra 2023

Ako sa stať agilným študentom

podľa Helen Tupper a Sarah Ellis