Po desiatich intímnych rozhovoroch sa stretávame s výnimočnou ženou a psychiatričkou Magdou Frecer, ktorá nám pomôže aj s odborným pohľadom nazrieť do vnútra človeka, ktorého trápi vlastné sebavedomie a tiež sa budeme snažiť pochopiť, čo stále v spoločnosti vyvoláva pocit, že štíhlejší ľudia sú automaticky úspešnejší. Súhlasíte s tým? 

Tento podcast vznikol vďaka @benedictus.sk