Milí priatelia, táto časť je ešte krátkym doplnením predošlej časti o písmenku B ako Brande – totiž tým, že téma vnímania kľúčových oblastí rozvoja a budovania značky je pomerne rozsiahla, mal som pocit, že som v predošlej časti nespomenul, resp. nie úplne dostatočne zdôraznil to, že na rozvoj, budovanie a najmä vnímanie značky majú vplyv nielen jednotlivé oblasti a komunikačné kanály, ale najmä synergia úplne všetkého, čo značka robí a ako sa prejavuje. No veď viac už priamo v podcaste s označením „B+“ ako doplnenie predošlej časti :)) Prajem vám príjemné a inšpiratívne počúvanie. Oliver