Ľudmila a Ján predstavujú Správu o stave náboženskej slobody 2021. Aké sú najnovšie čísla? Kde a ako trpia ľudia pre vieru podľa najnovšieho výskumu? Nastali aj nejaké pozitívne zmeny?