V tomto podcaste sa zameriavame na tému antiamerikanizmu a skúmame jeho pôvod, prejavy a vplyv na vzťahy medzi Spojenými štátmi a krajinami celého sveta. Našim hosťom bol Juraj Marušiak, riaditeľ Ústavu politologických vied Slovenskej akadémie vied. Jeho hlavným vedeckým záujomom sú politické systémy v strednej a východnej Európe, regionálna spolupráca v strednej a východnej Európe, politické strany a najnovšie dejiny Slovenska (po roku 1945).

 

V podcaste sa tiež dozviete:

Aké sú historické korene antiamerikanizmu?

Je to homogénna ideológia?  

Čo tak na Amerike dráždi iné ideológie? Sú problémom demokratické hodnoty alebo ich spôsoby "vymáhania" či realizácie?

Ako vníma a reflektuje americká politická elita rozširujúci sa antiamerikanizmus v globálnom svete?

Produkcia:

Moderátor: Matej Kandrík

Rešerš a príprava podkladov: Mária Denciová

Produkcia: Jana Kleščová