Láska k sebe

Láska k sebe

Láska k sebe je ten najväčší poklad, ktorý si v procese prebúdzania božskej ženskosti sami sebe môžete dopriať. Prvým krokom by mohlo byť nadobudnutie pocitu súcitu, citlivosti k sebe samej. Pomyselným balzamom na dušu na zmiernenie bolesti a liečenie rán spôsobené sebakritikou, sebaposudzovaním, sebapoškodzovaním.