Neobáva sa predseda správnej rady spoločnosti Post Bellum jej budúcnosti na Slovensku? Súhlasí, že moderné dejiny treba očistiť od komunistických deformácií? Napĺňa sa na Slovensku to, že kde niet poznania minulosti, nemôže byť vízia budúcnosti? Všetkých dobrých ľudí poprosil o podpísanie výzvy SPOLEČNE ZA UKRAJINU!