Ktorý zápas pripomínal Troch veteránov, ktorý Tri oriešky pre popolušku a asi jasné, kto bol Sám doma, stratený v New Yorku. 

Pekné Vianočné počúvanie priatelia.