Jeden z významných počinov, ktorý sme zrealizovali v jubilejnom 65. roku existencie nášho banskobystrického rozhlasu, bol aj koncert k 30. výročiu vzniku Slovenskej republiky. Konal sa pred pár dňami v Martine a Gabriela Tomajková, ktorá ho pripravila, sa po ňom porozprávala aj s úspešnou slovenskou vedkyňou, ktorá na koncerte v rodnom meste nemohla chýbať. Jej mama Milina Vlnová bola hlásateľkou v ilegálnom vysielači Kriváň v Matici slovenskej v Martine aj v banskobystrickom Slobodnom vysielači. Gabriela Tomajková sa preto Silvie Pastorekovej, vedkyne ocenenej prestížnou cenou Eset science award, pýtala, prečo sa z nej nestala moderátorka alebo hlásateľka.