S pojmom kyberšikana sme sa už asi všetci stretli. V najnovšom podcaste AZU sa dozviete, čo je to kyberšikana a ako sa proti nej brániť.