Bambúšske proroctvo neklamalo! Babs našla čarovný prášok, jej jedinú nádej ako zničiť Zlodeja duší. Babs ho mala celý ten čas pod nosom – deduško ho už kedysi našiel a chcel jej ho darovať. Veril, že práve ona dokáže zachrániť Sklenený svet. Babs neváha ani minútu. Musí sa vrátiť za Momom a Lufom. Spoločne budú musieť prekonať vlastné strachy a poraziť Zlodeja duší raz a navždy.