Lifestylový podcast zameraný na hudobný a zábavný priemysel z pohľadu mladej generácie.