Chronologický plán čítania.

Epizódy

episode thumbnail

Zhrnutie 52. týždňa – Biblia za rok

Zhrnutie 52. týždňa chronologického plánu čítania Biblie kapitoly: 1. Jánov 1-5, 2. Jánov 1, 2. Petrov 1-3, 2. Timotejovi 1-4,…

Zhrnutie 52. týždňa chronologického plánu čítania Biblie kapitoly: 1. Jánov 1-5, 2. Jánov 1, 2. Petrov 1-3, 2. Timotejovi 1-4,…

episode thumbnail

Zhrnutie 51. týždňa – Biblia za rok

Zhrnutie 51. týždňa chronologického plánu čítania Biblie kapitoly: 1. Petrov 1-5, 1. Timotejovi 1-6, Filipanom 1-4, Hebrejom 1-13, Títovi 1-3…

Zhrnutie 51. týždňa chronologického plánu čítania Biblie kapitoly: 1. Petrov 1-5, 1. Timotejovi 1-6, Filipanom 1-4, Hebrejom 1-13, Títovi 1-3…