„365 biblických povzbudení“ je originálny a neziskový kresťanský projekt. Jeho hlavnou myšlienkou je ponúknuť moderným spôsobom pravidelné čítanie Biblie, aby si kresťania vybudovali ešte užší vzťah k Biblii v každodennom živote.

Dnešné pasáže:
Žalm 147:1–11
Zjavenie Jána 16:1–21
Nehemiáš 1:1–2:20

Príspevky pre reláciu môžete posielať na účet:
SK38 7500 0000 0040 3126 5624
s poznámkou „bibliazarok“

Ďakujeme, že nás sledujete.