„365 biblických povzbudení“ je originálny a neziskový kresťanský projekt. Jeho hlavnou myšlienkou je ponúknuť moderným spôsobom pravidelné čítanie Biblie, aby si kresťania vybudovali ešte užší vzťah k Biblii v každodennom živote.

Dnešné pasáže:
Príslovie 31:21-31
Zjavenie Jána 21:1-27
Nehemiáš 11:22-12:47

Príspevky pre reláciu môžete posielať na účet:
SK38 7500 0000 0040 3126 5624
s poznámkou „bibliazarok“

Ďakujeme, že nás sledujete.