Po absolvovaní gymnazia pracoval v rôznych redakciách. Po komunistickom prevrate sa Karol Guliš dostáva do hľadáčika ŠTB. 5. februára 1949 bol Guliš zatknutý a zaradený do veľkej 29-člennej protištátnej skupiny pod vedením Živodara Tvarožka. Hoci väčšina obžalovaných sa navzájom ani nepoznala, to však nebránilo vtedajšej justícii vyniesť mimoriadne drakonické rozsudky, traja obžalovaní dostali absolútny trest (neskôr zmenený na doživotný žalár), ďalší tresty od 8 mesiacov do 18 rokov. Samotný Karol Guliš bol odsúdený na osem rokov a 10 000 korún pokuty. Podľa rozsudku súhlasil, že pomôže s výrobou protištátnych letákov. Z trestu si odsedel v brutálnych podmienkach jáchymovských lágrov a leopoldovskej pevnosti päť rokov a bol prepustený na jar roku 1954. V rokoch 1958 – 61 spolupracoval s Čs. rozhlasom a bol veducim redaktorom štvrťročníka Knižný magazín, od 1970 žil na invalidnom dôchodku. Od polovice 50. rokov 20. stor. publikoval pod pseudonymami satirické prózy v slov. a českých periodikách, pre rozhlas napisal vyše 100 satirickych scénok a literárnych pásiem.
| Karol Guliš (novinár).
| Pripravila: Soňa Gyarfašová.
| Historickú reláciu Biele miesta 20. storočia pripravuje RTVS – Slovenský rozhlas, Rádio Slovensko, SRo1.