V Bielych miestach 20. storočia sa pozrieme na osudy legionárov počas druhej svetovej vojny a počas komunistickej totality.
| Pripravila: Soňa Gyarfašová.
| Historickú reláciu Biele miesta 20. storočia pripravuje RTVS – Slovenský rozhlas, Rádio Slovensko, SRo1.