Kázne a zamyslenia Jozefa Haľka, pomocného biskupa bratislavskej arcidiecézy.

Web podcastu, kontaktný email

Kategórie:

Tento podcast vychádza od 6. 8. 2018 info

Epizódy

episode thumbnail

POKOJ V DUŠI: aj pred voľbami!

Vypočujte si príhovor z rannej piatkovej omše v Tv Lux 22. 9. 2013

Vypočujte si príhovor z rannej piatkovej omše v Tv Lux 22. 9. 2013

episode thumbnail

SENIORI, BOH JE NAD VŠETKÝM!

Vypočujte si príhovor prednesený seniorom v pútnickom Šaštíne 19. septembra 2023: o večnej spáse a vnútornom pokoji v každej dobe.

Vypočujte si príhovor prednesený seniorom v pútnickom Šaštíne 19. septembra 2023: o večnej spáse a vnútornom pokoji v každej dobe.

episode thumbnail

SVÄTÝ FRANTIŠEK NA FRESKE JASKYNE V GRECCIO

Vypočujte si ďalšiu časť prípravy na slávenie osemstého výročia prvého Betlehemského výjavu Ježišovho narodenia v lokalite Greccio.

Vypočujte si ďalšiu časť prípravy na slávenie osemstého výročia prvého Betlehemského výjavu Ježišovho narodenia v lokalite Greccio.

episode thumbnail

TRI RUŽE PRE MÁRIU

Príhovor na Narodenie Panny Márie v TvLux v piatok 8. 9. 2023.

Príhovor na Narodenie Panny Márie v TvLux v piatok 8. 9. 2023.

episode thumbnail

KORUNOVÁCIA POD KRÍŽOM, alebo „koruna ti z hlavy nepadne…“

Meditácia o Panne Márii Kráľovnej na Hore Butkov z 19. augusta 2023.

Meditácia o Panne Márii Kráľovnej na Hore Butkov z 19. augusta 2023.

episode thumbnail

„ŽENA ODETÁ SLNKOM“

Vypočujte si spojené nahrávky štyroch duchovných obnov ku Slávnosti Nanebovzatia Panny Márie v dominikánskom Kostole Nanebovzatia Panny Márie v Košiciach…

Vypočujte si spojené nahrávky štyroch duchovných obnov ku Slávnosti Nanebovzatia Panny Márie v dominikánskom Kostole Nanebovzatia Panny Márie v Košiciach…

episode thumbnail

JEŽIŠ: KOTVA + PRÍSTAV + MAJÁK

Vypočujte si príhovor o svätej Kláre a Ježišovi, ktorý bol jej prístavom, kotvou i majákom.

Vypočujte si príhovor o svätej Kláre a Ježišovi, ktorý bol jej prístavom, kotvou i majákom.

episode thumbnail

IDEOVÝ SMOG, alebo AKO V DUŠI DETEKOVAŤ KÚKOĽ?

Vypočujte si slová o rozlišovaní pomocou horčičného zrnka Božieho Slova.

Vypočujte si slová o rozlišovaní pomocou horčičného zrnka Božieho Slova.

episode thumbnail

SVEDECTVO O JEŽIŠOVI: PONUKA BEZ NÚTENIA

Vypočujte si piatkový príhovor z omše v TvLux z piatka 14. júla 2023.

Vypočujte si piatkový príhovor z omše v TvLux z piatka 14. júla 2023.

episode thumbnail

SVÄTÝ FRANTIŠEK, CHUDOBA A „MINORITA“

Vypočujte si šiestu katechézu o vzťahu svätého Františka k chudobe a "minorite" Menších bratov Františkánov.

Vypočujte si šiestu katechézu o vzťahu svätého Františka k chudobe a "minorite" Menších bratov Františkánov.