Pavel začínal ako rýchlostný kanoista, skaut, raftingový aj vysokohorský sprievodca. Jeho indiánsky duch ho vždy viedol k prírode a objavovaniu naplneného života. Ako tréner tímovej spolupráce, facilitátor a konzultant sa venoval tiež firemnému vzdelávaniu. Aktualne je inštruktorom v prázdninovej škole Lipnice a organizátorom viacerých kurzov s prechodovými rituálmi pre deti a rodičov. Podrobnosti nájdete na jeho stránke www.otecasyn.com

Priblíži nám:

  • plavbu za sebarozvojom

  • prečo sú mnohí dospelí muži stále nezrelými chlapcami – a prečo je čas na zmenu

  • čo potrebujú otcovia a dcéry od svojich otcov a matiek

  • prechodové rituály a ich silu v prírode

  • indiánske srdce a ľubovník v praxi

(túto epizódu sme nahrali 10.10.2022 o 10:00)