Rok s rokom sa stretol, no a pri tejto príležitosti sme si pripravili výber kľúčových automobilových noviniek, ktorých príchod je naplánovaný na nasledujúcich 12 mesiacov. Na čo sa môžeme tešiť? 😊

Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/carinsk/message