V tejto kázni sa Bohuš Vasil zaoberá témou odpustenia na základe príbehu a podobenstva z Evanjelia podľa Lukáša 7:36-8:3.

Aký je rozdiel medzi farizejom a hriešnicou z tohto príbehu, keď ich oboch spája túžia byť s Ježišom?