Boh túži mať vzťah s každým človekom! Pozývame ťa vypočuť si Tomášov príbeh o tom, ako ho Boh našiel a zmenil jeho život. A zároveň nám povie návod, ako hovoriť o Bohu ľudom, ktorí ho nepoznajú a do cirkvi nechodia.