Na Ježišovom živote je fascinujúci jeden návyk – a tým je jeho vzťah k osamelým miestam. Pri čítaní evanjelií, životopisov Ježiša Krista, môžeme pozorovať, že Ježiš sa pravidelne uťahuje do ticha a samoty. Prečo to Ježiš robil? A prečo sú ticho a samota kľúčové návyky, ktoré si dnes potrebujeme aj my osvojiť?

Music from #Uppbeat (free for Creators!):

⁠⁠https://uppbeat.io/t/soundroll/neon-lights⁠⁠

License code: D7EIIOULVXQHPB3X