..

Epizódy

episode thumbnail

Stretnutie s Deborou – Evanjelická úcta k Panne Márii

hosť: Magdaléna Činčurová

hosť: Magdaléna Činčurová

episode thumbnail

Stretnutie s Deborou – Batšeba

hosť: Magdaléna Činčurová

hosť: Magdaléna Činčurová

episode thumbnail

SEŽ Rankovce: Stretnutie s Deborou – Támar

CZ ECAV Rankovce

CZ ECAV Rankovce