Holokaust má z pohľadu historikov jednu výnimočnú odlišnosť. Je tou najlepšie zdokumentovanou genocídou na svete. No a aj napriek tomu, najviac mýtov v súvislosti s 2. svetovou vojnou sa týka práve holokaustu. Existuje mnoho ľudí, ktorí ho spochybňujú a popierajú. Popieranie podkopáva fakty a naše chápanie histórie. Je to problém, ktorému čelíme aj v súčasnej dobe. A aj u nás na Slovensku.

✎ Dejepis Inak merch

⁠⁠⁠⁠⁠https://merch.sk/dejepis-inak⁠⁠⁠⁠⁠

⁠⁠⁠⁠⁠https://www.pantarhei.sk/autori/sandra-svitekova-dejepis-inak⁠⁠⁠⁠⁠

✎ Tvorbu Dejepisu Inak môžeš podporiť tu:

Členstvá:

YouTube: ⁠⁠⁠⁠⁠@dejepisinak⁠⁠⁠⁠⁠  

Patreon: ⁠⁠⁠⁠⁠https://www.patreon.com/dejepisinak⁠⁠⁠⁠⁠

BuyMeACoffe: ⁠⁠⁠⁠⁠https://www.buymeacoffee.com/dejepisinaK⁠⁠⁠⁠⁠

Paypal: ⁠⁠⁠⁠⁠https://www.paypal.com/donate/?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=RNB9XGJRX9JSE&source=url&ssrt=1683627082434⁠⁠⁠⁠⁠

✎ Sociálne siete:

Facebook: ⁠⁠⁠⁠⁠https://www.facebook.com/dejepisinak/⁠⁠⁠⁠⁠

Instagram: ⁠⁠⁠⁠⁠https://www.instagram.com/dejepisinak/⁠⁠⁠⁠⁠

TikTok: ⁠⁠⁠⁠⁠https://www.tiktok.com/@dejepisinak⁠⁠⁠⁠⁠

Twitter: ⁠⁠⁠⁠⁠https://twitter.com/dejepis_inak⁠⁠⁠⁠⁠

✎ Hudba vo videu: epidemicsound.com

✎ Zdroje: ⁠⁠⁠⁠⁠http://bit.ly/3vruLl⁠⁠⁠⁠⁠

Podcastová verzia Dejepisu Inak vychádza v spolupráci s portálom ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠skpodcasty⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠.

Sledujte skpodcasty.sk na ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Instagrame⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ alebo ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠LinkedIne⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠.