Denník diabetika, ako ho nepoznáte

Epizódy

episode thumbnail

Pilotný diel: Nové topánky

Denník diabetika, nahraný 24 ročnou diabetičkou, ktorá nemá na písaný denník diabetika nervy. 

Denník diabetika, nahraný 24 ročnou diabetičkou, ktorá nemá na písaný denník diabetika nervy.