Deti bez návodu je podcast o deťoch, nie len o špeciálnych deťoch s Aspergerovým syndrómom a autizmom. Tieto deti totiž od nás potrebujú to isté, čo ostatné deti, ale dávajú jasnejšie najavo, keď tieto potreby nenaplníme. Neponúkame zaručené návody, deti neprispôsobujeme schémam a škatuľkám. Napredovanie detí z našej skúsenosti, závisí viac od našej schopnosti otvoriť sa, učiť sa a meniť sa, než od schopnosti detí dosahovať ciele vo výkonových tabuľkách. Na naše deti neexistuje návod. Cez ich jedinečnosť, záujmy, cez radosť a zmysluplnosť spoločne hľadáme, ako napriek tomu neblúdiť.

Epizódy

episode thumbnail

Deti bez návodu 11 Moc, šikana, výchovné štýly v rodinách

Veľká a široká téma: MOC. Každý rodič má v rukách moc, z podstaty veci. Ako sa s ňou dá narábať?…

Veľká a široká téma: MOC. Každý rodič má v rukách moc, z podstaty veci. Ako sa s ňou dá narábať?…

episode thumbnail

Deti bez návodu 4 Vianoce

Štvrtý diel je tzv. Vianočný špeciál, pretože je predvianočný čas a rovnako ako čas Vianoc, je až po okraj plný…

Štvrtý diel je tzv. Vianočný špeciál, pretože je predvianočný čas a rovnako ako čas Vianoc, je až po okraj plný…