Firmy by mali byť prospešné, nie len úspešné. Na to treba, aby to boli skôr sociálne systémy s ekonomickým efektom, ako naopak. Samozvaný minister šťastia Vladimír Synek rúca normy, ale aj vzorce správania pohľadom cez lupu filozofie, etimológie, ale najmä vlastných výskumov vo firmách naprieč Českom a Slovenskom. A tiež výskumom ľudského postoja k štátu. Hovorí, že neangažovaný občan sa určite prechodom vrátnice firmy nezmení na angažovaného zamestnanca a práve preto vníma rolu firmy oveľa širšie ako ekonomické poučky. Prechádzame s ním všemožné témy od sublimácie zvedavosti, teórie zla, až po to, ako psychopatické sú firmy a ich manažment a prečo. Ako bonus si celým rozhovorom vysvetľujeme aj staroveké názvy a ich význam: eudamónia, avoda, communicatio alebo aj miesto, kde nahrávame: Elysium.