Lekárovi „spadol kameň zo srdca“… do pacientovho mechúra. Pacient: „Ako viete, že je tá noha zlomená? Lekár: „Lebo je o štvrť metra kratšia!“ Brucho vo farbe slivky po páde z posedu. Infaustná pacientka bez tlaku. NEXT? PREČO SI ĽUDIA ULIETEVAJÚ NA ZÁCHODOVÝCH MISIACH  https://open.spotify.com/episode/1w3fU2c5cq6S8BKRRBCS13?si=3P54GNVUT9ymx0GC6GlwKQ  Penta zlepšuje zdravotníctvo  https://nemocnica-bory.sk/  Produkcia @doktormafilipaofficial by ZAPO  https://www.zabavavpodcastoch.sk/