Mŕtvi učia živých. Odpadnúť v pitevni nie je hanba. Patologická anatómia nie je o mŕtvych, je hlavne o živých. Riaditeľ sekcie Súdneho lekárstva a patologickej anatómie Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, patológ Michal  Palkovič. NEXT? NÁVŠTEVA LEKÁRA BY MALA PREBIEHAŤ ROVNAKO AKO NÁVŠTEVA REŠTAURÁCIE  https://open.spotify.com/episode/5W4QL2YfTg3nOpOkCPuVt8  LINKA VĎAKY zdravotníkom má číslo 0800 00 77 77  https://linkavdaky.sk/  Mikinu alebo tričko Doktor má Filipa objednávaj na  https://www.zabavavpodcastoch.sk/kategoria-produktov/doktor-ma-filipa/  Produkcia @doktormafilipa by @zapoofficial