Architektka a urbanistka Katarína Fejo spolu s Tomášom Hanáčkom vedie ateliér Between a tiež vertikálny urbanistický ateliér na FAD STU. U nás porozprávala o tom, či pracujú od siedmej ráno alebo večer, pokúsila sa vymenovať ročník svojich absolventov, ale prešli sme aj mnohé témy o práci koncepčného urbanistu.