DOXA, traja architekti z Košíc o svojej fakulte, košickej scéne, oslavách a hvezdárni, ktorú nakoniec vyhrali.