Rádová sestra Kamilka nám porozprávala svoj príbeh prečo si vybrala túto cestu, ako sa musela skrývať nie len pred režimom, ale aj pred vlastnými rodičmi.

Kamilka si na staré kolená spravila koučovací výcvik, aby mohla svoje poslanie vykonávať ešte lepšie.
Každé slovo, každá veta, každá myšlienka s ktorou sa s nami podelila bola hlboká a dôsledne uvážená.