Sú džoby a sú isté poslania.
7000 kontaktov v telefóne, majiteľka Butterfly REALITY, zakladateľka vlastného networkingového konceptu, školiteľka.
Naším hosťom bola Tina Redenkovičová, ktorá nám porozprávala o networkingu, práci v korporáte, podnikaní s rodinou a o tom, že billboardy fungujú.

Pre zvedavých networkérov.:
https://www.facebook.com/bbeffect

https://www.linkedin.com/in/bc-martina-redenkovicova-5164b8b/