S výdavkami na úrovni Latinskej Ameriky a platmi na úrovni Afriky nie je možné dosiahnuť úroveň západnej Európy.
Z Tieňovej správy o stave Slovenskej republiky.