Odpoveď na otázku: Ako kandidát na prezidenta hodnotí M. Kováča, R. Schustera, I. Gašparoviča a A. Kisku