Kratka hororova poviedka z cyklu Epochove poviedky. Poviedku napisal slovensky hororovy spisovatel Mark E.Pocha 😉