Zákulisie F2, F3 a dievčenskej F1 Academy a hlavné témy pred štartom juniorským sérií sme prebrali s komentátormi – Pavlom Fabrym a Zdendom Míkom.