Just

Just

Veľa z Vás pozná just vo význame only. Ale slovo just má aj ďalšie významy. Okrem nich si povieme aj ktoré časy s týmto slovom používame a kedy použiť just now.

K dispozícii je samozrejme aj worksheet.

Contact:
www.spikuj.sk
[email protected]
www.facebook.com/EnglishTeacherViliam
www.instagram.com/viliam_r 

Support the show

Support me:
www.buymeacoffee.com/TeacherViliam

Contact:
www.spikuj.sk
[email protected]
www.facebook.com/EnglishTeacherViliam
www.instagram.com/english_teacher_viliam
www.tiktok.com/@englishteacherviliam