Know

Know

I don’t know… Koľko krát ste už túto vetu povedali? Napriek tomu, že sloveso know je študentmi používané veľmi často, existujú prípady kedy ho využívajú nesprávne. Tak napríklad zámena so slovesom can. Na hodinách som už veľa krát počul “I know cook.”, alebo “I know speak English.” Povedzme si teda správne použitia slovesa know.

Dozviete sa:

  1. Can vs know
  2. Väzba predmet + neurčitok
  3. Ktoré časy sú/ nie sú bežné so slovesom know
  4. know vs know of/about
  5. know vs find out
  6. I know vs I know it

Support me:
www.buymeacoffee.com/TeacherViliam

Contact:
www.spikuj.sk
[email protected]
Whatsapp: 0908 664 255
www.facebook.com/EnglishTeacherViliam
www.instagram.com/english_teacher_viliam
www.tiktok.com/@englishteacherviliam
https://twitter.com/spikuj_sk

Support the show

Support me:
www.buymeacoffee.com/TeacherViliam

Contact:
www.spikuj.sk
[email protected]
www.facebook.com/EnglishTeacherViliam
www.instagram.com/english_teacher_viliam
www.tiktok.com/@englishteacherviliam