May a might sú modálne slovesá, ktoré používame na vyjadrenie možností, povolení, požiadaviek, návrhov a dokonca aj kritiky. Teraz to znie veľmi náročne, ale verte mi, že to nie je vôbec zložité. V 2 častiach si vysvetlíme všetky použitia a uvidíte, že všetky spolu súvisia a dávajú zmysel. Vysvetlíme si aj rozdiel medzi may/might a can/could. Sú prípady kedy majú takmer rovnaký význam, ale aj naopak kedy majú rozdielny význam.
! V podcaste som niekoľko krát povedal, že na vyjadrenie minulého času s may and might používame may/ might + past participle. Ono to má byť may/might +have+past participle. Príkladové vety sú samozrejme správne. Toto mi nejko ušlo. Sorry guys.!

Dozviete sa:

  1. Základné informácie o použití may and might
  2. Vyjadrovanie možností
  3. Vyjadrenie minulosti s may and might

Support me:
www.patreon.com/EnglishTeacherViliam

Contact:
www.spikuj.sk
[email protected]
Whatsapp: 0908 664 255
www.facebook.com/EnglishTeacherViliam
www.instagram.com/english_teacher_viliam
www.tiktok.com/@englishteacherviliam
https://twitter.com/spikuj_sk

Support the show

Support me:
www.buymeacoffee.com/TeacherViliam

Contact:
www.spikuj.sk
[email protected]
www.facebook.com/EnglishTeacherViliam
www.instagram.com/english_teacher_viliam
www.tiktok.com/@englishteacherviliam